Petőfi Irodalmi Múzeum
A könyvtár jelenlegi helyét a 19. század első felében kapta meg, amikor gróf Károlyi György nagyszabású építészeti átalakításainak köszönhetően a kapuátjárót meghosszabbították, és az emeleten új helyiségeket alakítottak ki. 1838-ra készült el a bibliotéka a grófi pár lakosztályaival együtt. Maga a könyvtár klasszicista, finom építészeti tagozatokkal dekorált, erkélyes kiképzésű mahagónifa polcrendszerét viszonylag épségben megőrizve maradt ránk. A polcok Heinrich Koch tervei nyomán egy bécsi mester műhelyében készültek.

A könyvtár gyűjteménye jelentős mértékben eltér a múzeumi vagy egyéb szakkönyvtárak állományától. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az itt található kötetek nem csupán olvasásra vagy éppen kutatásra hasznosíthatók, hanem egyben múzeumi tárgyak is, amelyek bizonyos kiállítások alkalmából bemutatásra kerülhetnek. Az állomány egyediségét jelenti továbbá, hogy a könyvtár szisztematikusan gyűjti az írói könyvtárakat, tehát a kötetek hovatartozását, illetve eredetét mindenkor jelzi. Ilyen formán az ún. hagyatéki leírások segítségével rekonstruálhatóvá válik, hogy egyes szerzők mely alkotókat részesítették előnyben, kik tisztelték meg őket saját munkáikkal, továbbá hogy műveik elkészítésekor milyen munkákra támaszkodtak vagy éppen melyektől nyertek inspirációt.

A kutatókra gondolván könyvtárunk elsősorban a magyar szépirodalom, valamint az irodalomtörténet és az irodalomtudomány tárgyköréből gyűjti állományát, mégpedig teljességre törekvően. Érdeklődésünk kiterjed a határon túli magyar irodalomra is, ide értve az emigrációban született munkákat. E köteteken túlmenően igen jelentős a dedikált példányokból álló gyűjteményünk. Egy-egy dedikáció ugyanis nem csupán az adott szerző tisztelői, illetve baráti körét rajzolja ki az utókor számára, hanem megmutatja azt is, hogy a dedikáló és a dedikáció címzettje között milyen hőfokú barátság létezett.

Gyűjteményünk fejlesztésekor kiemelkedő szerepet szánunk az első kiadások beszerzésére. E kötetek feldolgozása során nem csupán a szokásos címleírásokat készítjük el, hanem feltüntetjük a borítót tervező tipográfust is, gondolván az ilyen típusú kiállítások igényeire.

A könyvtár állományába jelentős hírlap- és folyóirat mennyiség tartozik. Ezek beszerzésekor ugyancsak az irodalmi gyűjtőkör vezérel minket, de nem zárkózunk el egyéb tudományágak folyóirataitól sem. A nálunk őrzött hírlapok közül kiemelkedik az emigrációban megjelent periodikumok igen jelentős gyűjteménye. Nálunk található az ország második legnagyobb ilyen jellegű állománya, amely számos elemében többet ad, mint például az Országos Széchényi Könyvtár hírlaptára.

Végezetül ki kell emelnünk a nálunk őrzött aprónyomtatványokat, amelyek közé tartoznak például a névjegyek, a gyászjelentések, valamint a meghívók is. Ezt az állományunkat szintén számítógépen dolgozzuk fel, hogy a bennük rejlő információmennyiségre még jobban felhívhassuk a szakma figyelmét. E gyűjteményt nagy haszonnal forgathatják a topográfusok, az életrajzokkal foglalkozók vagy éppen a textológusok, amikor például egy-egy mű keletkezési dátumát kívánják meghatározni.

Közismert tény, hogy minden könyvtárban őrzött dokumentum számos információt rejt, így ezek feltárása és egy sajátos struktúrába helyezése ugyancsak a könyvtáros feladata lehet. Az e munka során létrejött bibliográfiák, repertóriumok és életrajzi adattárak ugyanis jelentős mértékben megkönnyítik a kutatók dolgát, ugyanakkor orientálják az olvasóközönséget is. Az eddig létrehozott adatbázisaink szintén megtalálhatók honlapunkon.


Név:
Petőfi Irodalmi Múzeum
Cím:
H-1053 Budapest Károlyi Mihály u. 16.
Telefon:
317-3611; 317-3450
Fax:
317-1722
E-mail:
muzeuminf@pim.hu
Nyitva tartás:
Postai cím:
1364 Budapest Pf. 71.

K-V: 10-18h
Hétfőn a kiállítások zárva tartanak.
Kézirattár
H-CS, 10-16 óráig
Könyvtár és Médiatár
H-CS, 10-16 óráig
Művészeti és Relikviatár
H-CS, 10-15 óráig
Múzeumi és Dokumentációs Adattár
H– CS, 10-16 óráig.
Péntek: külső kutatók számára zárva.
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)