Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum könyvtára

A múzeum gyűjtőkörének megfelelően feladatunk a kereskedelmi és vendéglátóipari szakirodalom gyűjtése. A két fő terület mellett egy harmadik témakör, a biztosítás forrásainak gyűjtése is megkezdődött. Könyvtárunk nem nyilvános, szakkönyvtári feladatokat ellátó gyűjtemény.

Könyvtárosok

VASS CSABA
KÖNYVTÁROS
06-1-375-6249 /110-es mellék/
E-mail: vass.csaba@mkvm.hu

BLASCSOK ANNAMÁRIA
KÖNYVTÁROS
06-1-375-6249 /114-es mellék/
E-mail: blascsok.annamaria@mkvm.hu

Könyvtári szolgáltatások

  • A könyvtári állomány kizárólag helyben használható, kölcsönzésre nincs lehetőség.

  • Könyvtári dokumentumokról fénymásolat, illetve digitális másolat készíthető.

  • Számítógép és internet használat, wifi

  • Nyomtatás

  • Könyvtári foglalkozások szervezése.

Könyvtári gyűjteményeink:

Gelléri Mór Kereskedelem-történeti Könyvtár
A 8000 kötetes állomány a magyar kereskedelem történetét, valamint a kereskedelemhez kapcsolódó szaktudományok és határtudományok irodalmát gyűjti. Különösen jelentős a 19. század utolsó évtizedeinek kereskedelmi forrongását tükröző könyvtári anyag.
A Kereskedelemtörténeti Könyvtár alapját a régi Pesti Kereskedelmi Akadémia - nagyrészt német nyelvű - muzeális értékű tankönyvei képezték, melyeket az Akadémia utódja, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola ajándékozott a múzeumnak. Szintén az első ajándékozók között szerepel a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola, amely a Kereskedelmi Akadémia Felső Kereskedelmi Iskolájának utódja, de más vidéki és pesti szakiskolák is segítettek könyvtári állományunk gyarapításában. Kiemelkedő értéket képvisel a Debreceni Kereskedelmi Akadémia könyvtárából megmaradt anyag.
Az átfogó kereskedelmi témájú művek mellett a kereskedelmi áruismeret, kereskedelem-tervezés,-szervezés,-vezetés, kereskedelmi hálózat, gazdálkodás, technika, szakoktatás, statisztika, jogszabályok, lexikonok, valamint kereskedelmi és iparkamarai anyagok gazdagítják a gyűjteményt.

Dr. Draveczky Balázs Vendéglátóipar-történeti Könyvtár
A könyvtár felszámolásokból, adományokból és hagyatékokból jött létre, és ennek megfelelően nem rendszeres és kimerítő, hanem inkább véletlenszerű, tele meglepetésekkel és váratlan kincsekkel. A 7000 kötetes vendéglátóipar-történeti szakkönyvtár a magyar gasztronómia múltját őrzi, alapját szakácskönyvek képzik, elsősorban magyar, valamint német, francia, angol nyelven. A vendéglátóipar és rokon szakmák története mellett többek között kutathatók a cukrászat, borászat, italismeret, idegenforgalom, kávéház- és szállodatörténet, Budapest-történet, gyógyfürdőügy témakörök. A vendéglátáshoz kapcsolódó szépirodalmi, művészettörténeti, természettudományos és közgazdasági kiadványok is a gyűjtemény részét képzik.


Dr. Deutsch Róbert Biztosítási Szakkönyvtár és Archívum

Az egykori Állami Biztosító könyvtárának jelentős része, könyvtárunk névadójának köszönhetően került a múzeumi könyvtár gyűjteményébe.

A biztosítási szakkönyvtár állományának nagy részét könyvek és folyóiratok képezik, melyek körülbelül az 1900-2000 közötti időszakban jelentek meg, nagyrészt régi, 1945 előtti kiadványok, leginkább magyar és német nyelven íródtak. A könyvtár kb. 3000 kötet könyvből és 4000 egyéb kiadványból áll (folyóiratok és egyéb nyomtatott kiadványok). A gyűjtemény főbb, kutatható témakörrei a biztosításügy története, biztosítási magánvállalatok, biztosítási jog, társadalom-, élet-, és vagyonbiztosítás.

A könyvtárról bővebben a http://mkvm.hu/index.php?p=konyvtar&m=muzeum címen olvashat.

Könyvtári katalógusunk elérhetősége: http://opac.mkvm.hu/monguzNév:
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Cím:
1036 Budapest, Korona tér 1.
Telefon:
212-12-45
Fax:
269-54-28
E-mail:
mkvm@iif.hu
Nyitva tartás:

Múzeumi nyitva tartás:
hétfőn zárva
kedd-vasárnap 10-18

Könyvtári munkarend:
hétfő-péntek 9-16

Könyvtárunk kutatókat kizárólag előzetes bejelentkezés alapján fogad, hétfő-péntek 9-16 óra közötti időszakban. Időpont-egyeztetés telefonon vagy e-mailben lehetséges, amennyiben bármilyen konkrét kérdés felmerülne, erre is válaszolunk. A könyvtár használata ingyenes.
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)