Néprajzi Múzeum
KEZDETEK

Könyvtárunk története a Néprajzi Múzeum elődje, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára történetéhez kapcsolódik. A Néprajzi Tár első őre, Xantus János kezdeményezte 1889-ben, hogy a tudományos munkához nélkülözhetetlen könyvek vásárlására rendszeres intézményi keret álljon rendelkezésre.

Halála után, 1894-től Jankó János vette át a feladatot, aki tudományos munkája mellett még nagyobb figyelmet fordított a gyarapításra, s neki köszönhető az addig összegyűlt kötetek könyvtárrá szervezése; egy tervszerűen működő, a múzeum szerves részét képező könyvtár tervének kidolgozása.
Saját könyveinek adományozásával megnyitotta azon gyűjtők és néprajzkutatók hosszú sorát, akik értékes könyvadományukkal, hagyatékukkal mai napig is gazdagítják gyűjteményünket.

A JELEN

Gyűjtőkörünk elsősorban a magyar és egyetemes néprajztudomány, kulturális antropológia, etnológia; valamint a határterületek: történettudomány, régészet, szociológia, honismeret, irodalomtudomány szakirodalmára terjed ki.

Állományunk - 180.000 egység - jelentős mértékben nemzetközi cserekapcsolatok útján bővül, így több mint fele idegen nyelvű. A világnyelveken kívül számtalan kis vagy ritka nyelven is olvashatnak látogatóink. Könyvek mellett kínálunk CD-ROM-okat, DVD-ket, közel 250 kurrens folyóiratot.

Az irodalomkutatást, tájékozódást segíti elektronikus katalógusunk és a Magyar Néprajzi Bibliográfia adatbázisa. Mindkettő online is elérhető.

A digitális könyvtár létrehozásának igénye és lehetősége 2000 után merült fel. A folyamat 19. századi viselettörténeti kötetek, a múzeumunk kiadásában megjelent Magyar Népművészet sorozat kötetei, és a Néprajzi Értesítő digitalizálásával kezdődött. Minden digitalizált kötetünk online is olvasható.

LÁTOGATÓINK

Nyitva állunk minden érkező előtt, akár tudományos kutatómunkájához, akár felsőfokú tanulmányaihoz, akár érdeklődési köréhez kapcsolódóan keres fel bennünket. Könyvtári órákkal segítjük az iskolai oktatást, s egyes múzeumi programokhoz könyvtárbemutatóval, tematikus nappal kapcsolódunk.


Név:
Néprajzi Múzeum
Cím:
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 12.
Telefon:
(06 1) 473-2400
Fax:
(06 1) 473-2401
E-mail:
Nyitva tartás:
múzeumi kiálíltások:
- kedd-vasárnap 10-18 óráig
könyvtár:
- kedd-csütörtök 10-16 óráig
- péntek 10-15 óráig
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)