Jósa András Múzeum Szakkönyvtára
A könyvtár alapítója – akárcsak a múzeumé – Jósa András (1834-1918). Sokoldalú emberként és tehetséges tudósként egyaránt szenvedélye volt az olvasás, a könyv, az ismeretszerzés. Érdeklődése széleskörű: történelem, régészet, orvostudomány. Körülvette magát könyvekkel mindenhol, otthon, a rendelőben, a múzeumban. Több ezer kötetes könyvgyűjteménye képezte a múzeumi szakkönyvtár alapját. A könyvtár történetéről bővebben a http://www.josamuzeum.hu/jam/index.php?m=1&sm=6&ssm=2 címen olvashat.
A könyvtár ma közel 34 ezer kötetes korlátozottan nyilvános szakkönyvtár. Feladata elsősorban az intézményben folyó kutatómunka szakirodalommal, illetve szakirodalmi információval való ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó szaktevékenységek elősegítése. Múzeumi gyűjteményként kiemelten fontos a megőrzési funkció is. Mindemellett feladatának tekinti a megye kutatói, közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatói szakirodalmi igényeinek kielégítését. Könyvtárközi kölcsönzéssel igyekszik bekapcsolódni az országos szakirodalmi ellátásba is. A könyvtár főgyűjtőköre a magyar történelem, régészet, néprajz, numizmatika, képzőművészet, művészet- és irodalomtörténet. Gyűjti a Szabolcs-Szatmár-Bereg, és a hajdani Ung, Ugocsa vármegyék helytörténeti és helyismereti irodalmát, valamint a múzeumi munka elméletére és gyakorlatára (muzeológia, múzeumpedagógia) vonatkozó irodalmat is.
Könyvtárunk speciális dokumentumtípusai a különnyomatok, kiállítási katalógusok és évkönyvek. Cserekapcsolatban állunk szinte valamennyi hazai múzeummal és számos egyetemmel, ezen kívül 16 ország közel 90 intézményével. Kurrens folyóirataink száma 37, kurrens évkönyveinké 104.
Előzetes bejelentkezés és regisztráció után bárki ingyenesen használhatja a könyvtárat. Tíz férőhelyes olvasótermében közel 3000 kötetnyi szakkönyv és –folyóirat található. Online katalógusunkat folyamatosan bővítjük.
Szolgáltatások: helyben olvasás, szakirodalmi tájékoztatás, másolatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, bibliográfia-készítés.

Könyvtáros: L. Szőlősi Katalin


Név:
Jósa András Múzeum Szakkönyvtára
Cím:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
4401 Pf. 57
Telefon:
06 42 315 722
Fax:
06 42 315 722
E-mail:
kbordoi@freemail.hu
Nyitva tartás:
Múzeum: Kedd-Vasárnap 8-16 (télen), 9-17 (nyáron)
Könyvtár: Hétfő-Csütörtök 8-16, Péntek 8-14
Térkép:
Átlagos (0 szavazat)